Alternativní zdroje tepla pro bytové domy

||Alternativní zdroje tepla pro bytové domy

Společnost Ulimex se zabývá výstavbou zdrojů tepla

S trvale rostoucími cenami energií se stále více setkáváme s hledáním způsobů, jak snížit náklady na vytápění a výrobu teplé vody. Kromě zateplení budovy a výměny oken je možno minimalizovat náklady na vytápění (UT) a přípravu teplé vody (TV) provozováním ekonomičtějšího zdroje tepla. Takovým zdrojem tepla může být vlastní plynová kotelna, nebo v případě objektů, které provedly odpovídající energeticko-úsporná opatření dále i tepelné čerpadlo.

Zbytek informací si můžete přečíst v přiloženém souboru PDF

2019-06-17T14:48:34+00:00