Nová legislativa – buďte s námi připraveni

||Nová legislativa – buďte s námi připraveni

Nová legislativa – buďte s námi připraveni
S námi povinnost měsíčních odečtů zvládnete v klidu z domova

Od 1.1.2022 vstupuje v platnost dle zákona 406/2000 Sb.

povinnost instalovat všechna stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie s dálkovým odečtem. Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie musí být nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.

Splnění této povinnosti  Vám zajistí náš systém CSD (centrální sběr dat), který je kompatibilní jak s vodoměry, kalorimetry tak i s indikátory topných nákladů.

Od 1.1.2024 platí novela zákona 67/2013 Sb., která ukládá vlastníkům objektů s byty, kde jsou instalována měřidla s dálkovým odečtem, informovat uživatele v objektu o spotřebě teplé vody a tepla na vytápění minimálně v měsíčním intervalu. Spotřebitelé tak mohou rychleji reagovat na zvýšenou spotřebu tepla či vody a včas provést potřebná opatření. Tuto povinnost pro naše obchodní přátele splní naše webová aplikaci ISBM. Tato aplikace je dostupná na našich webových stránkách pod záložkou “Moje spotřeby“. Zde je možno tuto aplikaci vyzkoušet v demoverzi.

Od 1.1.2027 musí být ve všech objektech s byty instalována měřidla s dálkovým odečtem.

2024-02-27T08:48:30+00:00