Sledujte on-line Vaše spotřeby

||Sledujte on-line Vaše spotřeby

Informační systém indikace spotřeb služeb spojených s bydlením

Prostřednictvím přístupu přes internet provozujeme bezplatný „Informační systém indikace spotřeb služeb spojených s bydlením“, kde je možno získat informace o stavu a spotřebách bytových měřidel (vodoměrů TV, SV a indikátorů topných nákladů), historii nákladů a ostatní informace, které jsou důležité pro rozúčtování služeb spojených s bydlením.

Zbytek informací si můžete přečíst v přiloženém souboru PDF

ISBM spotřeby
2021-12-21T14:34:00+00:00