Automatizace

||Automatizace
Automatizace2019-03-13T11:58:17+00:00

Níže uvedený rozsah nabízíme
u těchto oborů :

 • Řízení a regulace technologických celků sloužících k přípravě tepla a teplé vody – výměníkové stanice, předávací stanice, směšovací stanice, plynové kotelny
 • Řízení a regulace průmyslových technologických a výrobních celků
 • Vizualizace a dálková správa řídících systémů

Provádíme komplexní výstavbu, opravu a rekonstrukce systémů měřeníregulace
v obytných, administrativních i průmyslových objektech.

Činnosti jsou prováděny v rozsahu:

 • konzultace se zadavatelem o celkovém rozsahu díla

 • vypracování projektové dokumentace v příslušném stupni (PD pro stavební řízení, prováděcí PD, jednostupňová PD)

 • v případě rekonstrukce demontáž stávající instalace a zařízení, ekologická likvidace

 • komplexní zhotovení nových systémů řízení a regulace příslušné technologie včetně dodávky materiálu – kabely, úložné trasy, řídící systémy, polní instrumentace

 • výroba a dodávka kompletních rozváděčů MaR

 • zajištění přenosu poruchových a varovných hlášení na mobilní telefon nebo dispečink pomocí SMS nebo internetu

 • provedení komplexních zkoušek včetně vyhotovení výchozí revizní zprávy
 • protokolární předání díla jehož součástí je dokumentační část – certifikáty, protokoly o zkouškách zařízení a rozváděčů, revize

 • poskytování záručního a pozáručního servis