Dálkové přenosy dat

||Dálkové přenosy dat
Dálkové přenosy dat2019-06-21T10:07:25+00:00

Měřiče dat

Systém pro správu měřidel, měřících míst a naměřených hodnot s možností dálkových odečtů měřidel

Tento produkt je určen především pro dodavatele tepla, případně pro firmy provádějící pro ně odečty měřidel. Obecně jej však může využít jakýkoliv subjekt obhospodařující větší počet měřidel, která musí pravidelně či nepravidelně odečítat, zajišťovat jejich výměny, opravy či ověření. Pro využití všech výhod programu je zapotřebí mít měřiče s komunikačním rozhraním M-Bus, RS 232 apod. Možnost získat bez problémů několikrát denně informace i ze špatně přístupných měřících míst!

– přenosy dat po kabelech
– bezdrátový přenos prostřednictvím GPRS (využíváme datové služby společnosti T-mobile)

Program

Kromě toho je možné zadávat data do databáze ručně, případně použít mobilních zařízení značky PSION. Náš program v současné době podporuje dálkové, resp. mobilní odečty měřičů tepla firem Landis & Gyr, CloriusIsta. Implementace komunikačních protokolů dalších měřidel je možná na objednávku. V databázi s odečtenými hodnotami je možno uchovávat údaje o měřících místech, jednotlivých měřících přístrojích i událostech, ke kterým na měřícím místě došlo.

Data lze dále z programu exportovat do CSV formátu. To umožní následně data zpracovávat v jiných programech typu Microsoft Excel apod. Uživatelům nabízíme pomoc při převodu jejich historických dat, která uchovávali v jiných aplikacích. Program je možné provozovat buď na jednom lokálním pracovišti (1 PC) nebo na síti pro několik pracovišť. V druhém případě je zapotřebí mít na serveru nainstalován MS SQL server. Na objednávku jsme připraveni ho na Vašem serveru nainstalovat.

Aplikace

Aplikace je vybavena plánovačem dálkových odečtů. Je v něm možno naplánovat pro jednotlivá odběrná místa nebo skupiny odběrných míst jednorázové i opakované odečty s přesností na minuty.

Například každý den o půlnoci, nebo každý rok 31.12. apod. V neposlední řadě systém umožňuje provádět analýzu dat, sledovat průběhy spotřeb na jednotlivých místech za zvolené období v grafické či textové podobě, případně sledovat množství poruch na jednotlivých měřících místech.

Program byl vytvořen v jazyce Microsoft C#.NET. Použité mobilní zařízení (PSION) musí být vybaveno operačním systémem kompatibilním s MS Windows mobile. Konkrétní technické řešení vypracujeme na míru dle podmínek konkrétního zákazníka.