Měření tepla a vody

||Měření tepla a vody
Měření tepla a vody2023-02-06T10:36:16+00:00

Bytové měřiče tepla

Navrhujeme, projektujeme, dodáváme, instalujeme

Poměrové měření tepla

Elektronické indikátory vytápění s radiovým přenosem

Indikátory pracují na principu snímání teploty otopného tělesa, a teploty okolí elektronickým čidlem – teplotním snímačem. Vestavěná elektronika zaznamená množství jednotek za zúčtovací období. Současně zaznamenává množství jednotek za jednotlivé kalendářní měsíce. Výsledné hodnoty zobrazuje multifunkční teplotně odolný pětimístný LCD display.

Elektronické bytové kalorimetry s radiovým přenosem

Tyto měřiče měří spotřebu tepla dodaného do jednotky na principu měření rozdílu teplot vstupního a výstupního media a dodaného množství topného média na vstupu do jednotky. Tyto měřidla měří fyzikální jednotky, Naměřené jednotky se zobrazují na LCD Display.

Vodoměry

Bytové vodoměry s radiovým přenosem

Typově schválené antimagnetické jednovtokové suchoběžné bytové vodoměry na teplou a studenou vodu o jmenovitém průtoku Q3=1,6 m3/h (pro stavební délky 80 nebo 110), Q3= 2,5 m3/h a Q3= 4 m3/h (stavební délky 130 mm). Tyto vodoměry jsou doplněny o radiový modul, který zaznamenává a předává radiově informace z bytového vodoměru.

Tyto výše uvedená měřidla nabízejí uživatelům komfort v oblasti soukromí. kdy díky radiové technologii se získávají údaje o spotřebě z jednotlivých měřidel bez nutnosti obtěžovat uživatele zpřístupněním jednotek. Firma ULIMEX nabízí provádění sběru dat pochůzkovou formou pomocí mobilní sběrové jednotky, nebo formou dálkového sběru dat. 

NOVÁ VERZE ISBM II – webový portál – spotřeby online!!

Přehled hlavních funkcí:

• přehled měřidel
• grafické znázornění spotřeb
• alarmy
• archiv rozúčtování
• export dat do formátů PDF, CSV
Nyní i ve Vašem mobilu!

Nová verze aplikace ISBM II je tu pro Vás!

Vaše spotřeby vody, tepla jsou nyní on-line, vyzkoušejte si demo aplikace a zjistěte její výhody. Představujeme například funkci alarm, která vás v čas upozorní například na protékající vodu ve vaší domácnosti.

ISBM II – klikni a vyzkoušej si demo přístup!

Prostřednictvím přístupu přes internet provozujeme aplikaci, kde je možno získat informace o stavu a spotřebách bytových měřidel (vodoměrů TV, SV a indikátorů topných nákladů), historii nákladů a ostatní informace, které jsou důležité pro rozúčtování služeb spojených s bydlením.

Tato služba splňuje požadavky novely zákona 67/2013 Sb. o četnosti poskytování informací o spotřebě tepla a teplé vody.

Nová legislativa – buďte s námi připraveni

Novela zákona 67/2013 Sb. má zajistit uživatelům jednotek, objektů informace o spotřebách tepla a vody v kratších časových intervalech. Spotřebitelé tak mohou rychleji reagovat na zvýšenou spotřebu tepla či vody a včas provést potřebná opatření ke snížení jejich spotřeb.