Měření tepla a vody

||Měření tepla a vody
Měření tepla a vody2019-06-21T10:35:05+00:00

Bytové měřiče tepla

Navrhujeme, projektujeme, dodáváme, instalujeme

elektronické kompaktní měřiče tepla RAY, ideální pro měření spotřeby tepelné energie v uživatelských jednotkách s možností připojení na nadřazené systémy – přes M-bus, nebo rádiovým přenosem dat o spotřebě a dalších měřených dat s vysokou přesností měření v topných soustavách s teplotou média od 5°C do 90 °C.

V oblasti bytových kompaktních měřičů tepla dále nabízíme ultrazvukové měřiče tepla ULTRAHEAT XS 2WR6 firmy Landis+Gyr, které mají všechny vlastnosti, jaké mají moderní přístroje pro měření tepla (chladu) mít. Jedná se především o spolehlivost, hospodárnost a snadnou použitelnost. Na měřící techniku v plné míře zajišťujeme záruční, pozáruční servis. Na měřící techniku v plné míře zajišťujeme záruční, pozáruční servis a následné metrologické služby.

APATOR METRA

Poměrové měření tepla

Navrhujeme, projektujeme, dodáváme, instalujeme

Odpařovací indikátory vytápění využívají principu odparu zdravotně nezávadné kapaliny v trubičce, která je umístěna v přesně definovaném místě otopného tělesa pomocí speciální kovové desky, která převádí teplo otopného tělesa na kapalinu. Množství odpařené kapaliny se určuje odečtem na dílcích stupnice. Počet odečtených dílků na stupnicích slouží jako srovnávací měřítko předaného tepla. Nevýhodou tohoto způsobu poměrového měření je tzv. letní odpar. V průběhu léta tj. mimo topnou sezónu zaznamenávají uživatelé určitou spotřebu. Trubičky indikátoru jsou z tohoto důvodu dle normy mírně přeplněny.

Elektronické indikátory vytápění   pracují na principu snímání teploty otopného tělesa i teploty okolí elektronickým čidlem – teplotním snímačem. Vestavěná elektronika zaznamená množství jednotek za zúčtovací období. Současně zaznamenává množství jednotek za jednotlivé kalendářní měsíce. Výsledné hodnoty zobrazuje multifunkční teplotně odolný pětimístný LCD display. Tento  moderní přístroj získal novým principem snímání teploty otopného tělesa řadu předností, pro které mezi zákazníky  roste jejich obliba.

Elektronické indikátory vytápění s radiovým přenosem nabízejí uživatelům komfort v oblasti soukromí. kdy díky této technologii se získávají údaje o spotřebě z jednotlivých indikátorů (popř. bytových měřičů tepla, vodoměrů, plynoměrů a elektroměrů) bez nutnosti obtěžovat uživatele zpřístupněním bytových jednotek –měřidel. Firma ULIMEX nabízí provádění sběru dat pochůzkovou formou pomocí mobilní sběrové jednotky, nebo formou sběru dat do stacionárního úložiště, které je umístěno v objektu, s možností přenosu dat do dispečinku firmy ULIMEX pomocí GSM nebo internetové sítě. (například systém APATOR METRA, bezdrátového systému odečtu měřidel Siemeca). Indikátory pracují na principu snímání teploty otopného tělesa, popřípadě i teploty okolí elektronickým čidlem – teplotním snímačem. Vestavěná elektronika zaznamená množství jednotek za zúčtovací období. Současně zaznamenává množství jednotek za jednotlivé kalendářní měsíce. Výsledné hodnoty zobrazuje multifunkční teplotně odolný pětimístný LCD display. Tento moderní přístroj získal novým principem snímání teploty otopného tělesa řadu předností, pro které mezi zákazníky roste jejich obliba.

Vodoměry

Ultrazvukové vodoměry

Typově schválené velmi přesné vodoměry na studenou vodu různých dimenzí. Odečet se provádí pomocí digitálního displeje. Možnost uložení hodnoty odečtu k určitému datumu. Možnost dodaní bez a radiového přenosu dat. Možnost programování pomocí programovacího přípravku.

Bytové vodoměry

Typově schválené antimagnetické jednovtokové suchoběžné bytové vodoměry na teplou a studenou vodu o jmenovitém průtoku Qp=1,5 m.š./h  (pro stavební délky 80, 110, nebo 130 mm) a Qp=2,5 m.š./h (stavební délka 130 mm).

Bytové vodoměry s impulsním výstupem

Typově schválené antimagnetické jednovtokové suchoběžné bytové vodoměry s impulsním výstupem na teplou a studenou vodu o jmenovitém průtoku Qp=1,5 m.š./h (pro stavební délky 80, 110, nebo 130 mm) a Qp=2,5 m.š./h (stavební délka 130 mm). Vodoměry lze použít pro dálkový odečet spotřeby studené a teplé vody.

Bytové vodoměry s radiovým přenosem

Bezdrátový systém odečtu měřidel nabízí uživatelům komfort v oblasti soukromí, kdy díky této technologii se získávají údaje o spotřebě z jednotlivých vodoměrů (popř. bytových měřičů tepla, rozdělovačů topných nákladů, plynoměrů a elektroměrů) bez nutnosti obtěžovat uživatele zpřístupněním bytových jednotek – měřidel. Firma ULIMEX nabízí provádění sběru dat pochůzkovou formou pomocí mobilní sběrové jednotky, nebo formou sběru dat do stacionárního úložiště, které je umístěno v objektu, s možností přenosu dat do dispečinku firmy ULIMEX pomocí GSM nebo internetové sítě. (Např. bezdrátového systému odečtu měřidel HYDROMETR, bezdrátový systém APATOR Metra nebo systém bezdrátového systému odečtu měřidel Siemeca).Typově schválené antimagnetické jednovtokové suchoběžné bytové vodoměry na teplou a studenou vodu s LCD display o jmenovitém průtoku Qp=1,5 m.š./h (pro stavební délky 80, 110, nebo 130 mm). Tento moderní přístroj získal novým principem snímání teploty otopného tělesa řadu předností, pro které mezi zákazníky roste jejich obliba.

Bytovy vodomer
Ultrazvukov vodomer