Silnoproud

||Silnoproud
Silnoproud2019-03-13T11:41:46+00:00

Provádíme komplexní výstavbu, opravu a rekonstrukce elektroinstalace v obytných, administrativních i průmyslových objektech. Provádíme technologickou elektroinstalaci průmyslových celků.

Dále realizujeme zakázky v oblasti venkovníhoveřejného osvětlenírekonstrukce osvětlení ve výrobních, skladových a jiných velkoplošných halách s použitím moderních komponentů, které samozřejmě vede k celkovým úsporám elektrické energie.

V oblasti bytového fondu nabízíme rekonstrukce silnoproudéhoslaboproudého vedení ve společných prostorách obytných domů včetně výměny přívodních vedení do jednotlivých bytových jednotek.

Elektroinstalační práce jsou prováděny v rozsahu:

  • konzultace se zadavatelem o celkovém rozsahu

  • vypracování projektové dokumentace v příslušném stupni (PD pro stavební řízení, prováděcí PD, jednostupňová PD) – vypracování světelného projektu včetně výpočtu osvětlení v závislosti na příslušných normách ČSN

  • v případě rekonstrukce demontáž stávající instalace a zařízení, ekologická likvidace

  • provedení komplexních zkoušek včetně vyhotovení výchozí revizní zprávy

  • komplexní zhotovení nových rozvodů elektroinstalace včetně dodávky materiálu – kabely, osvětlovací tělesa, koncové prvky

  • výrobu a montáž silnoproudých rozváděčů

  • protokolární předání díla jehož součástí je dokumentační část – certifikáty, protokoly o zkouškách zařízení a rozváděčů, revize

  • poskytování záručního a pozáručního servis