Slaboproud

||Slaboproud
Slaboproud2019-06-21T10:00:56+00:00

Níže uvedený rozsah nabízíme u těchto slaboproudých oborů:

 • CCTV – kamerové systémy
 • EZS – elektronická zabezpečovací signalizace
 • ACS – přístupové systémy budov
 • Datové rozvody
 • EPS – elektronická požární signalizace
 • Telefonní ústředny

Provádíme komplexní výstavbu, opravu a rekonstrukce slaboproudých
rozvodů a zařízení v obytných, administrativních i průmyslových objektech.

Činnosti jsou prováděny v rozsahu:

 • zajištění přenosu poruchových a varovných hlášení na mobilní telefon, pulty centralizované ochrany (PCO) nebo na dispečink Hasičského záchranného sboru

 • provedení komplexních zkoušek včetně vyhotovení výchozí revizní zprávy

 • protokolární předání díla jehož součástí je dokumentační část – certifikáty, protokoly o zkouškách zařízení a rozváděčů, revize

 • poskytování záručního a pozáručního servisu

 • konzultace se zadavatelem o celkovém rozsahu díla

 • vypracování projektové dokumentace v příslušném stupni (PD pro stavební řízení, prováděcí PD, jednostupňová PD)

 • v případě rekonstrukce demontáž stávající instalace a zařízení, ekologická likvidace

 • komplexní zhotovení nových slaboproudých rozvodů a instalace nových zařízení včetně dodávky materiálu – kabely, úložné trasy, ústředny, aktivní prvky, koncové prvky