Topné systémy

||Topné systémy
Topné systémy2019-06-21T10:26:12+00:00

Služby

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukce stávajících topných systémů v nebytových i bytových objektech až po připojení nejrůznějších zařízení v objektu, či domácnosti (ohřívače teplé vody, otopná tělesa aj).

Rekonstrukce jsou prováděny v rozsahu

  • konzultace s dodavatelem tepla

  • vypracování technické dokumentace s ohledem na technické možnosti distributora média (dispoziční tlak, max. tlak v topném systému aj.)

  • demontáž stávajících rozvodů, ekologická likvidace

  • zhotovení nových rozvodů z požadovaného materiálu v rozsahu požadovaném objednatelem s důsledným akceptováním veškerých montážních předpisů výrobce použitého materiálu (pevné body, kompenzační smyčky)a dodržením platné legislativy (tl. použité izolace aj.)

  • hydraulické vyvážení topného systému s použitím odpovídajícího měřícího zařízení, určeného k diagnostice průtoků, tlaků a teplot

  • vyhotovení revizí dle ČSN

  • protokolární předání díla

  • záruční a pozáruční servis

Dodávka a montáž termostatických ventilů.

Termostatické ventily