Směšovací stanice

||Směšovací stanice

Jak zvýšit úspory tepla v objektech po zateplení?

Existuje mnoho bytových domů, které se po zateplení potýkají s hlukem nebo tepelnou nepohodou. V průběhu provozu od zateplení, se často zjistí, že spotřeba tepla klesla jen částečně a zdaleka neodpovídá poměru snížení tepelných ztrát po provedených energeticko úsporných opatření oproti původnímu stavu, který byl uváděn v projektu před zateplením.

Zbytek informací si můžete přečíst v přiloženém souboru PDF

2019-06-17T14:48:46+00:00