Revitalizace regulace topné soustavy

||Revitalizace regulace topné soustavy

V posledních letech je kladen velký důraz na minimalizaci spotřeby tepla pro účely vytápění bytových domů a to především z důvodu ceny tepla.

Většina ojektů již v minulosti jako první krok provedla na základě ustanovení energetického zákona instalaci termostatických ventilů (TRV) a následně, s časovým odstupem zateplení a výměnu nevyhovujících oken. Pokud po provedeném energeticko-úsporném opatření proběhla i optimalizace vytápění (zpravidla úprava ekvitermní křivky topné vody), mají uživatelé bytových jednotek (za předpokladu plně funkčních TRV) reálný předpoklad pro minimalizace spotřeby tepla.

Zbytek informací si můžete přečíst v přiloženém souboru PDF

2019-08-14T09:13:54+00:00